Drage dijakinje in dijaki,

politika je ena izmed najpomembnejših človeških dejavnostih, ki zagotavlja, da naša družba funkcionira urejeno, mirno in uspešno. V predstavniških demokracijah državljani svojo moč prenašamo na izvoljene predstavnike, katerih naloga je, da zagovarjajo naše interese v političnih institucijah. Ker premalo mladih razume, kako politične institucije delujejo, smo za vas pripravili dogodek, kjer se boste lahko za en vikend prelevili v vlogo poslancev Državnega zbora (po domače parlamenta).

“Simulacija DZ za dijake” je projekt, namenjen krepitvi državljanskih kompetenc mladih. Ciljna skupina projekta so dijaki iz območja Mestne občine Ljubljana. Cilj projekta je vključiti 50 mladih v glavno aktivnost projekta in jim omogočiti poučno doživetje, z udeležbo na katerem bodo bolje razumeli delovanje političnih institucij, kar dokazano vodi v večjo naklonjenost demokraciji.

Simulacijo organiziramo Akademija za politični menedžment (APM) in Dijaška skupnost Ljubljana (DSL) ob finančni podpori Mestne občine Ljubljana (MOL). Potekala bo v petek, 12. oktobra in soboto, 13. oktobra, v prostorih Državnega zbora in Državnega sveta na Šubičevi ulici 4 v Ljubljani.

Udeleženci boste na tridnevni simulaciji obravnavali posebej pripravljen zakonodajni predlog po postopkovnih pravilih, ki jih določa Poslovnik DZ. Razdeljeni boste v tri politične skupine in tri parlamentarne odbore. Vsaka skupina bo prejela naloge in cilje, ki jih boste tekom zakonodajnega postopka zasledovali, skupino, ki bo v največji meri uresničila zastavljene cilje, pa čakajo lepe nagrade!

PROGRAM
PETEK, 12. oktober 2018
15:30 – 16:00 Prihod udeležencev in registracija
16:00 – 16:30 Voden ogled prostorov DZ
16:30 – 17:15 Nagovor predstavnika DZ in okrogla miza
17:15 – 17:45 Pogostitev
17:45 – 18:15 Predstavitev pravil in protokola simulacije
18:15 – 19:30 Sestanki poslanskih skupin

SOBOTA, 13. oktober 2018
8:30 – 9:30 Zbiranje udeležencev
9:30 – 10:30 Sestanki poslanskih skupin in kolegij predsednika DZ
10:30 – 13:00 Seje delovnih teles
13:00 – 14:00 Brezplačno kosilo v parlamentarni menzi
14:00 – 14:30 Sestanki poslanskih skupin
14:30 – 17:00 Plenarna seja
17:00 – 18:00 Zaključek simulacije in podelitev potrdil o udeležbi

Na simulacijo se lahko prijavite prek spodnje povezave, po prijavo pa boste prejeli vse podrobne informacije v zvezi s simulacijo in delovno gradivo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3xC0jIVg4tyMfaSjmTW8SxgPuLV0ILqPhzYGBzqKP2JmIHw/viewform?c=0&w=1