Akademija za politični menedžment (APM) vstopa v svojo drugo leto obstoja. V prvem letu delovanja smo izvedli več kot 10 delavnic o temah političnega komuniciranja, aktivnega državljanstva in tipologij političnega boja v Sloveniji. Veseli nas, da tudi v letu 2018 ob finančni podpori Veleposlaništva ZDA v Republiki Sloveniji in fundacije Friedrich Ebert Stiftung nadaljujemo s sodelovanjem s srednjimi šolami in političnimi akterji.

Zaradi povečanega obsega dela in potrebe po razvoju dejavnosti se je APM pridružil prvi redno zaposleni sodelavec. Klemen Balanč, strokovnjak s področja politologije in izobraževanja, je z začetkom leta prevzel delo vodje projektov. Klemen je diplomirani politolog z večletnimi izkušnjami z delom v državnih organih in na vodstvenih položajih v nevladnem sektorju. Več let že izvaja izobraževalne delavnice s področja retorike in javnega nastopanja, aktivnega državljanstva, poslovnega komuniciranja in vodenja projektov.

Veselimo se potenciala, ki ga prinaša nov strokovni kader, s tem pa tudi vseh novih izzivov, ki nas čakajo v letu 2018.